Read Time:3 Minute, 57 Second

Ján Hamar, predseda OblV SZPB Levice

Foto – autor, pán Szép

Po oslobodení Levíc 20. decembra 1944 sa začali prepravovať cez Ipeľ ďalšie jednotky Červenej armády. Na veľmi výhodnom mieste na vrchu Vápnik vybudovali rad zákopov, štábnych bunkrov a pozorovateľní.

Prírodná travertínová výšina (270 m.n.m.) neďaleko Levíc mala slúžiť na pozorovaciu i plánovaciu činnosti. Jej výhodou bolo i to, že priamo pod kopcom v obci Kalná nad Hronom sa očakávalo rozhranie útokov pravého krídla 7. gardovej armády gen.por. Michaila S. Šumilova a ľavého krídla 53. armády gen.por. Ivana M. Managarova.

Prekvapivý a rozhodujúci útok

V súvislosti s blížiacou sa Bratislavsko-brnianskou operáciou sa z Vápnika riadili prípravy na prekvapivý a rozhodujúci útok, ktorý by umožnil zdolanie vodného toku Hrona a vytvorenie nového operačného územia. Plánovali sa kryté presunovacie trasy vojsk a techniky, výstavba poľného letiska, postavenia delostreleckých batérií, úložiska vodných prepravných prostriedkov a munície, zoradiská vojsk a pod. Z vyvýšeniny sa ponúkal dobrý výhľad aj na prisunujúce sa záložné útvary bližšie k frontu a tylu oboch armád.

Operácia sa začala 25. marca 1945 pod osobným velením veliteľa 2. ukrajinského frontu maršala Rodiona J. Malinovského mohutnou delostreleckou paľbou. Až potom, ako červenoarmejci prekonali Hron, sa Nemci spamätali. Na mnohých miestach prebiehali úporné, krvavé boje. Po vytvorení ženijných prostriedkov cez rieku a prisunutí ťažkej techniky sa Sovieti začali rýchlejšie presúvať na západ a koncom apríla už boli všetky obce a mestá nášho okresu slobodné.

Rozhľadňa na kopci Vápnik pri Leviciach v dezolátnom stave, leto 2014.

Obľúbený areál na Vápniku

Po vojne občania z Levíc a obcí Mýtne Ludany a Kalinčiakovo upravovali vinice v blízkosti tejto vyvýšeniny. Objavili tam sieť zákopov, bunkrov a niekoľkých pozorovateľní. Táto informácia sa rýchlo rozšírila a miestni často navštevovali toto pamätné miesto. To prispelo k myšlienke zachovať pozostatky bojov a vytvoriť Pamätník Červenej armády.

S podporou štátu a rozličných inštitúcií sa pripravil projekt. S jeho realizáciou sa začalo na jeseň 1959 s tým, že pomník vybudujú na mieste, kde stáli pozorovacie stanovištia, a že bude mať tvar rozhľadne. Pamätník postavili podľa návrhu akademického architekta Štefan Sojku. Slávnostne ho odhalili už 9. mája 1960.

Pred novembrom 1989 sa pri pamätníku Malinovského, ako ho Levičania neformálne pomenovali, stretávali pracovné kolektívy pri rôznych príležitostiach. Vápnik sa využíval na oddych mladých ľudí a rodín s deťmi, konali sa tu turistické zrazy, pionieri tu skladali sľuby a vojaci prísahy.

Po zmene režimu už nadriadené orgány nemal záujem o udržiavanie pietneho miesta, ktoré postupne chátralo. Okolie zarástlo náletovými stromami a hustými kríkmi, samotná stavba sa ocitla v žalostnom stave. Zmizlo železné zábradlie, vlajkové stožiare, celé schodisko, fasáda pamätníka a jeho osvetlenia boli značne poškodené.

Znova zaznievali hlasy občanov mesta a okolitých dedín, aby sa areál obnovil. Preto z podnetu nášho oblastného výboru 3. mája 2013 vzniklo Občianske združenie na obnovu a využívanie Pamätníka ČA. Dodnes ho vedie trojčlenný výbor v zložení MUDr. Ján Medovarský, Ing. Michal Borguľa a moja maličkosť.

Finiš opravy Pamätníka Červenej armády na vrchu Vápnik v apríli 2015.

Poďakovanie podnikom aj brigádnikom

Naším prvým krokom bolo, že sme zháňali peniaze na stavebné úpravy a povolenia od rozličných orgánov. Potom sme zabezpečovali sobotňajšie brigády pri úprave terénu. Po dvoch rokoch enormného úsilia sme 9. mája 2015 areál znovu otvorili za prítomnosti predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, zástupcov Veľvyslanectva Ruskej federácie, primátora Levíc Štefana Mišáka, starostu Mýtne Ludany Štefana Mojzeša a ďalších hostí

Poďakovanie za finančnú pomoc a bezplatne vedené rekonštrukčné práce patrí rade podnikov, inštitúcií, no najmä brigádnikom z viacerých firiem a zo stredných škôl. Za uplynulé roky si Vápnik získal veľké sympatie občanov nielen pre konanie spomienkových akcií pri príležitosti všelijakých výročí. Stal sa aj cieľom vychádzok návštevníkov z blízkeho termálneho kúpaliska Margita-Ilona a z viacerých rekreačných zariadení.

Som rád, že sa oň zaujímajú aj členovia SZPB z iných oblastí, ktorí sa tu zastavujú na poznávacích zájazdoch a prezerajú si pamätné miesto s prekrásnym výhľadom na veľkú časť nášho, rozlohou najväčšieho okresu Slovenska.

Naše občianske združenie má v zámere pokračovať vo svojej činnosti na úprave zákopov a štábneho bunkra, dotiahnuť územné usporiadanie pozemku medzi mestom Levice a obcou Mýtne Ludany a s tým spojenú dôslednú rekonštrukciu cesty na vyvýšeninu. Ďalšou, a nie ľahkou úlohou bude ešte viac sem pritiahnuť mladých ľudí prostredníctvom výletov a zaujímavou formou ich oboznamovať s históriou oslobodzovania tohto kúta Slovenska.

Ďalšou, a nie ľahkou úlohou bude ešte viac sem pritiahnuť mladých ľudí prostredníctvom výletov a zaujímavou formou ich oboznamovať s históriou oslobodzovania tohto kúta Slovenska.

Slávnostné znovu odhalenie pomníka 9. mája 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.