Read Time:1 Minute, 2 Second

Ladislav Skrak  

V Bojovníku č. 6/2021, ale aj na webovej stránke Bojovnik.eu sme už odbojárskej verejnosti priblížili život, osudy, výtvarný a heroický odkaz akad. maliara Janka Nováka, jedného z troch výtvarníkov padlých v Slovenskom národnom povstaní. Práve v deň tohto výročia, dňa 21. apríla 2021 sa v redukovanej podobe, danej núdzovým stavom, uskutočnila vernisáž výstavy prezentujúcej a dokumentujúcej dielo a ohlasy nádejnej, rodiacej sa umeleckej osobnosti Slovenska. Výstava sa koná ako reprezentatívna súčasť stálej expozície SZPB Za slobodu! v sídle odbojárskeho Zväzu v Bratislave, na Štúrovej ul. 8 /-1 posch./

Vernisáže sa zúčastnili predseda SZPB Pavol Sečkár, ďalej tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer, predseda Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB profesor Jozef Leikert, predseda Obl.V. SZPB v Bratislave Martin Krno, ale aj reprezentácia Matice slovenskej vedená jej predsedom Mariánom Gešperom, keďže pôsobenie umelca úzko súviselo s Maticou a martinským kultúrnym prostredím. Ako hosť sa tohto podujatia zúčastnil aj vrchný inšpektor DPO (hodnosť generála v dobrovoľnej požiarnej ochrane) Peter Ronec. Kurátorom výstavy je predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov Ladislav Skrak. Pri prípravách výstavy sa zverejnili  tiež málo známe fondy a  napomohli sa aj súbežnej spomienkovej výstave na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorá vlastní významnú časť výtvarnej pozostalosti umelca.

Fotogaléria:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.