Read Time:1 Minute, 57 Second

PhDr. Ladislav Skrak, tajomník
Klubu umelcov, spisovateľov a historikov
pri ÚR Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Dňa 20. apríla 2021 sa na pôde Ústrednej rady SZPB uskutočnilo vzácne a srdečné protokolárne podujatie. Na základe uznesenia Predsedníctva ÚR SZPB odovzdal predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov p. Ing. Pavol Sečkár, PhD. vysoké odbojárske vyznamenania – Medaily M. R. Štefánika I. stupňa – prof., PhDr. Jozefovi Leikertovi, PhD. a Mgr. Art Ivanovi Ožvátovi. Dodatočne sa tak ocenili v čase po dovŕšení 65 rokov výsledky práce prof. Jozefa Leikerta, ktorého poznáme z čias pôsobenia prezidenta SR Rudolfa Schustera ako jeho poradcu, a neskôr ako vedúceho Katedry kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, resp. ako dekana Fakulty médií na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Pozoruhodné sú výsledky historiografickej práce J. Leikerta ako popredného slovenského historika, ktorý spracoval a zavŕšil svoje dlhoročné úsilia v spojitosti so študentským hnutím v čase Protektorátu, ktoré prerástlo
do celosvetovej pokrokovej študentskej tradície ako odkazu 17. novembra 1939. Za svoje kultúrnospoločenské aktivity pre Český svaz bojovníků za svobodu bol ocenený vysokými českými odbojárskymi vyznamenaniami. Tieto zásluhy, ale aj výsledky a hodnoty vynikajúceho básnického diela a publikačné aktivity tohto spisovateľa v oblasti literatúry faktu vyzdvihol vo svojom gratulačnom príhovore predseda SZPB p. Pavol Sečkár.

prof., PhDr. Jozef Leikert

Ďalší z ocenených Ivan Ožvát je dlhoročným sólistom Opery Slovenského národného divadla. Narodil sa v Trnave, detstvo prežil v Banskej Bystrici. Vyštudoval operný a koncertný spev na Vysokej škole múzických umení  v Bratislave a už počas štúdií pohostinsky vystupoval na našej prvej národnej opernej scéne. Počas svojho vyše tridsaťročného pôsobenia v Opere SND vytvoril viac ako šesťdesiat postáv v inscenáciách diel:  Predaná nevesta, Eugen OneginPuritániOtello, La traviataManon LescautMadama ButterflyČarovná flautaDcéra plukuNabucco, ToscaTurandot a v ďalších. Účinkoval takmer vo všetkých európskych krajinách i v zámorí na rôznych operných a operetných medzinárodných festivaloch a turné (Japonsko, Monako, Kuba, Írsko, atď). Spev tohto popredného a významného slovenského operného speváka /tenor/ je nám blízky a známy aj z viacerých sólistických speváckych vystúpení v rámci kultúrnych podujatí v kontexte výročí Slovenského národného povstania a oslobodenia Slovenska.

Mgr. Art. Ivan Ožvát

Záznam z oceňovania

Fotogaléria:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.