Read Time:1 Minute, 31 Second

Pri novom pomníku vľavo rumunská veľvyslankyňa S. Arhireová a P. Sečkár, vpravo starostka M. Wilhelmerová a V. Longauer.

Maroš Čupka

Foto – autor

Nezabúdajme na Rumunov! Aj takýto odkaz zaznel 3. apríla, v deň 76. výročia oslobodenia Španej Doliny, pri odhaľovaní nového pomníka. Bude pripomínať obete pätnástich rumunských vojakov, ktorí zahynuli v okolí tejto rázovitej baníckej obce na sklonku druhej svetovej vojny.

Ako nás informovala starostka Martina Wilhelmerová, jeho vznik iniciovala Základná organizácia SZPB v Španej Doline, a túto myšlienku uvítali aj miestni obyvatelia. S realizáciou pomníka pomohol ich rodák, tajomník Ústrednej rady zväzu Viliam Longauer, finančne ho podporilo Ministerstvo vnútra SR.

Samotnú podobu dotvorenia pietneho miesta navrhol miestny aktivista Andrej Sitár. Prispôsobil nový pomník tomu, aby nerušene zapadol do pietneho areálu s už existujúcim pamätníkom baníckeho povstania z roku 1526. Výber miesta nebol náhodný.

Čestnú stráž na pietnom akte držali členovia KVH Golianovci z Banskej Bystrice, vľavo Kaplnka sv. Anny.

„Pamätník je situovaný neďaleko kaplnky svätej Anny, kde osloboditeľov z Rumunska pôvodne pochovali. Neskôr, po vybudovaní ústredného cintorína padlých vojakov Kráľovskej rumunskej armády ich telá exhumovali a previezli do Zvolena,“ doplnila starostka Wilhelmerová.

Pomník odhalili v prítomnosti rumunskej veľvyslankyne na Slovensku Steluţy Arhireovej, predsedu SZPB Pavla Sečkára, predsedu OblV Zväzu v Banskej Bystrici Jána Paceka, tajomníka jeho výboru Štefana Dubovického, predsedu ZO SZPB Špania Dolina Štefana Paška a ďalších. Atmosféru dotvorili v dobových uniformách členovia miestneho združenia Banícke bratstvo Herrengrund a KHV Dolina z Banskej Bystrice.

Hostia v stručných prejavoch vyzdvihli, ako je dôležité pripomínať si obete vojny, ako aj vďačnosť za slobodu, ktorú nám rumunskí vojaci so sebou priniesli. Na záver sa veľvyslankyňa Steluţa Arhireová poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii pamätníka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.