Read Time:1 Minute, 20 Second

Ján Kollár, tajomník OblV SZPB Levice

Dňa 16. marca 2021 vo veku 70 rokov nás opustil PaedDr. Jozef Výboch, podpredseda Oblastnej organizácie SZPB Levice a predseda ZO SZPB Želiezovce.

Narodil sa 19. decembra 1950 v Jabloňovciach v rodine priameho účastníka SNP. Vyštudoval na Pedagogickej fakulte v Nitre. Aktívne pracoval v mládežníckom hnutí a od roku 1976 bol členom SZPB. Krédom jeho života bol odkaz boja proti fašizmu. Zaujímal sa o históriu II. svetovej vojny a vo svojej pedagogickej práci vštepoval mladej generácii úctu k dejinám tohto obdobia a k zachovaniu pamiatky účastníkov SNP a bojov za slobodu. Dvadsaťjeden rokov viedol ZO SZPB v Želiezovciach, podieľal sa vysokou mierou na organizovaní športových, kultúrnych a spoločenských podujatí spätých s významnými výročiami národnooslobodzovacieho boja. Jeho podnetnými myšlienkami a aktívnou činnosťou sa členská základňa pri spolupráci s Mestským úradom v Želiezovciach a družobnou organizáciou MEASZ v MR rozrastala. Vždy bol ochotný obetavo spolupracovať, pomáhať a vážil si starších priamych účastníkov odboja. Pravidelne prispieval svojimi článkami do zväzových novín Bojovník a do regionálnych novín, kde informoval o činnosti a akciách SZPB v okrese Levice.

Bol naším priateľom a vzorom ľudskej skromnosti a pokory. Jeho prácu ocenila ÚR SZPB k jeho sedemdesiatke udelením medaily I. stupňa Za obetavú prácu pre SZPB, ktorú sme, žiaľ, pre pandémiu nemohli odovzdať.

V našich spomienkach zostane ako dobrosrdečný, priateľský a čestný človek. Zostávajú výsledky jeho práce a jeho odkaz boja proti fašizmu.

Jozef Výboch v strede na spoločnej fotografií

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.