Read Time:53 Second

Jozef Rodák, predseda OblV SZPB Svidník     

Foto – autor

Syn príslušníka čs. zahraničného odboja Mišo Čičvara si 7. apríla v kruhu najbližších a kolegov z OblV SZPB pripomenul okrúhle sedemdesiatiny. Kariéru začal v roku 1974 vo vtedajšom Dukelskom,  neskôr vojenskom múzeu vo Svidníku,.

Mal na starosti financie a zveľaďovanie historických pamiatok, pri ktorom úspešne spolupracoval s vojenskými útvarmi vtedajšej „prešovskej divízie“, ktorá mala patronát nad jednotlivými lokalitami rozsiahleho duklianskeho bojiska. Každoročne participoval na prípravách osláv karpatsko-duklianskej operácie a zvlášť pri jubilejných oslavách Dukly.

Po roku 1989 sa angažoval v záchrane Dukelského múzea, ktoré malo byť zlikvidované ako nežiadúce. Zvlášť propagoval zahraničný odboj. Jeho otec Vasiľ bol príslušníkom 2. pešej slovenskej divízie, ktorá bola pre nespoľahlivosť v októbri 1943 presunutá z Bieloruska do Talianska. Svoje zážitky často rozprával Mišovi, ktorý takmer naspamäť poznal otcov „taliansky front.“ Domov sa vrátil v júli 1945.

V múzeu Mišo odpracoval 40 rokov. Po odchode do dôchodku sa začal angažovať v SZPB a na oblastnej konferencii v roku 2019 bol zvolený za predsedu revíznej komisie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.