Read Time:55 Second

Ján Holič, predseda ZO SZPB v Stupave.

Foto – autor

Dňa 07.04.2021 ZO SZPB v Stupave iniciovala v spolupráci s mestom Stupava, komorné pripomenutie si 76. výročia oslobodenia Stupavy.   V oslobodzovacích bojoch Stupavy padlo 40 vojakov a 6 občanov Stupavy  a to – Jozef Hanečka, František Hodeček, Mária Vinbergerová, Mária Darášová, Jozefína Parísková, a Ján Kostka.

Pri oslobodzovaní Stupavy zohrali významnú rolu aj Partizánska skupina  Stalinovej brigáda, ktorá operovala v oblasti Malých Karpát. Veliteľom bol  v tom čase kpt. Brunovský a členom partizánskej skupiny  Anton Nič obyvateľ zo Stupavy. K oslobodzujúcim obetiam v Stupave patril aj 20 ročný p. Obadál, ktorý zahynul pred oslobodením Stupavy v čase núteného  kopania zákopov pre Nemcov.  Dňa 5 apríla 1945 bolo malebné mestečko Stupava na úpätí Karpát oslobodené po 6 ročnom fašistickom zverstve . Prostredníctvom rozhlasu mesta Stupava bola táto významná udalosť pripomenutá všetkým občanom Stupavy, ktorí sa nemohli zúčastniť kladenia vencov z dôvodu obmedzení vyhláškou  hlavného hygienika SR .

Členovia ZO SZPB Stupava kladú kyticu pri pamätníku Oslobodenia v Stupave 76 výročie
Kladenie kytice pri pamätníku ruský vojakov na Obore v Stupave, 76.výročie
Pamätník Oslobodenia Stupavy 76 výrocie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.