Read Time:2 Minute, 33 Second

Výjav z koncentráka, olej 1944, SNG

PhDr. Ladislav Skrak

Foto – archív autora

Ľudovít Varga (1917-1945). Nadaný umelec sa narodil 27. januára 1917 v Merašiciach neďaleko Hlohovca. Študoval na reálnom gymnáziu v Nitre a Učiteľskom ústave v Modre. Pred vojnou pôsobil ako učiteľ vo Veľkých Šúrovciach, v Leviciach a Stupave.

V marci 1939 založil s bratom Jánom a Michalom Pavlovičom v rodnej obci protifašistickú bunku. Formoval sa v kontakte s tamojším učiteľom Agustínom Šimovičom, ktorý v decembri 1937 ako interbrigadista padol v španielskom meste Teruel.

V rokoch 1938 až 1942 študoval na SVŠT, kde v čase vznikajúceho oddelenia kreslenia a maľovania začal pôsobiť ako asistent. Sspolu s Ľudovítom Bránskym a Ladislavom Záborským vtedy vystavoval svoju rannú tvorbu. Už 20. augusta 1944 odišiel do Banskej Bystrice, kde pôsobil na veliteľstve Pozemného vojska, ktoré sa stalo jadrom hlavného velenia povstaleckej armády.

Po návrate do Bratislavy v polovici novembra pokračoval v ilegálnej činnosti. V jeho ateliéri na Trnavskej ulici bola vysielačka a skrýval tam vedúceho rozviedčikov Karola Grüna. Naďalej spolupracoval s majorom Pavlovičom, ktorého 3. februára 1945 zastrelili príslušníci POHG. Vargu spolu s ďalšími členmi skupiny na druhý deň zatklo Gestapo. Väznili ho v Justičnom paláci, 31. marca, štyri dni pred oslobodením Bratislavy, ho v poslednom transporte odviezli do koncentračného tábora v Mauthausene, kde zahynul 7. apríla.

Pomník Ľ. Vargu v jeho rodnej obci Merašiciach. Autorom diela je priamy účastník odboja majster Ľudovít Goga.

Výtvarné dielo Ľudovíta Vargu, žiaľ, dosiaľ nebolo docenené. Pokiaľ Štefan Bednár, Viliam Chmel a Anton Hollý po vojne prezentovali svoje povstalecké aktivity, vo svojich spomienkach na Vargu uvádzajú iba spoločnú účasť na súťaži o výtvarné zobrazenie poštových známok. Návrhy sa nedochovali v origináli, no po vojne ich po pamäti spracoval slovinský grafik Štefan Milovan (Milivoj) Kraker. V roku 1950 ho v procese „proti titovským špiónom a rozvratníkom ČSR“ odsúdili na 20 rokov odňatia slobody, ale už 25. októbra 1952 zomrel trýznený v kobke leopoldovskej väznice.

Výtvarný návrh v hodnote 4 Kčs mal Varga prezentovať v dekoratívnom ráme sovietskeho a slovenského vojaka so zástavami nad objektmi martinských kasární. Aj Bednárove literárne spomienky umožňujú pririeknuť mu ďalšie propagačné plagáty: Česi, hláste sa, Priepustka a Smrť nacizmu!

Výtvarné kvality Ľudovíta Vargu, ktoré sa, žiaľ, nemohli rozvinúť, ilustruje jeho dielo z roku 1944 Výjav z koncentráka. Preukázal sa však aj ako plnokrvný umelec s čiastočnými úspechmi v krajinomaľbe a s vynikajúcimi škicami v žánri aktu.

Priepustka, plagát.
Krajina s pocestnými, olej 1943, SNG.
Ľudovít Varga, fotografický portrét.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.