Read Time:33 Second

Róbert Fajta

Predseda OblV SZPB Ružomberok

Cena Andreja Hlinku je samotná o sebe kontroverzná vzhľadom na jeho osobnosť a nejasné kontúry jeho politiky. Ocenenie F. Vnuka touto cenou svojím spôsobom zodpovedá tomuto faktu. OblV SZPB Ružomberok vyslovuje znepokojenie nad udelením ocenenia predovšetkým preto, že podstatou Vnukovho pseudohistorického pôsobenia je v konečnom dôsledku  ideologický zámer rehabilitácie ľudáckeho režimu, popierania základných hodnôt slovenských dejín, holokaustu, odsudzovanie SNP, prípadne ich účelové skresľovanie a zneužívanie v prospech obhajoby ľudáckej štátnosti v rokoch 1939-1945. Jeho mnohé vyjadrenia o tomto období sú zväčša eticky aj historicky neakceptovateľné, klamlivé a ich ocenenie je výsmechom antifašizmu a národnému boju za slobodu.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.