Read Time:2 Minute, 38 Second

Július Nemčík – Krompašská vzbura, olej 1952

Foto – archív L. Skrak

PhDr. Ladislav Skrak

Moderné poňatie historického žánru v slovenskom výtvarnom umení sa rodil na báze sesterskej témy protifašistického odboja – Krompašskej vzbury z 21. februára 1921. Žiaľ, 100. výročie drámy, ktorá si vyžiadala šesť životov, si okrem predstaviteľov tohto spišského mesta a regionálnej tlače nik nepripomenul.

Kontinuitu a žánrovú integritu rozvíjali najvýznamnejšie osobnosti nášho výtvarného života ako základ postojov k najnovším dejinám Slovenska. Tému vzbury a jej následkov prvý zaznamenal Július Jakoby v grafike – gumoreze z roku 1925. Dielo vyrástlo z povedomia pokrokovej Krónovej kresliarskej školy v Košiciach, z ktorej vzišiel i Jozef Fabini. Zasadačka a knižnica v Krompách ponúka nielen jeho krajinomaľby, ale aj zobrazenia ťažkej práce hutníkov.

Ctibor Belan – Krompašská vzbura, olej 1951.

Tragédia, v ktorej išlo o prácu a chlieb, sa opäť stala námetom začiatkom 50. rokov. Ide o úchvatné škice a diela Ctibora Belana, ktoré realizoval v olejomaľbe, rudke, resp. v materiáli takmer totožnom s hutníckou struskou. Súbežne koncipoval slávny Prechod partizánov cez Váh. Práve vtedy tvoril kresbové štúdie a námetovo zavŕšený obraz Vincent Hložník, aby sa vzápätí oddal podnetom z protifašistického zápasu. O rok neskôr vzniká Krompašská vzbura Júliusa Nemčíka. Rovnako ako Hložník spoznáva a načrtáva si reálie, scénu i podoby aktérov a obetí. Tak sa zrodilo jedno z najrozsiahlejších diel novších výtvarných dejín. Hoci, ako si Nemčík spomínal, istý Krompašan zaprotestoval: „Šak to tak nebulo.“

Juraj Collinásy a Anton Jasusch spolu s ďalšími košickými maliarmi vytvorili spomienkové portréty. Nie dejateľov, ale naozajstných hrdinov. Pripomeňme ešte plaketu Ludwika Korkoša či monumentálny pomník Juraja BartuszaPavla Merjavého, ktoré odhalili na mieste krvavých udalostí v roku 1971. Sochár Bartusz má svoje kongeniálne dielo k téme oslobodenia v obci Skároš pri Košiciach.

V roku 1977 sa k tejto téme vrátil majster Ján Ilavský, ktorý pochádzal zo Spišských Vlách. Rodák z neďalekých Sloviniek Štefan Novotný k stému výročiu vzbury vypracoval pamätnú medailu, ktorú vedenie mesta udelilo aj predsedovi SZPB Pavlovi Sečkárovi.

Krompachy pietny akt na cintoríne 21. februára 2021.

Krompachy majú problémy s pamiatkami. Od roku 2004 tu už nepôsobí mestské múzeum (niekdajšie Múzeum Krompašskej vzbury), od roku 1981 nestihli zaregistrovať Pamätník oslobodenia (autori Arpád RačkoPavol Merjavý) ako národnú kultúrnu pamiatku. Určite im pomôžeme, inak by nám to neodpustil Ladislav Novomeský, ktorý pri 10. výročí vzbury uverejnil v DAV-e stať o zlých sociálnych pomeroch v novej republike. Podstatnú časť článku venoval udalostiam v Krompachoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.