Read Time:4 Minute, 45 Second

Foto: Bojovník

Ján Rohár, Branislav Balogh, Martin Krno

Na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla sa na Slavíne zišla už druhá delegácia SZPB, aby si pripomenula 76.výročie oslobodenia hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Symbolickú kyticu za všetkých čo bojovali za našu slobodu položili priami účastníci odboja Anna Bergerová a Karol Kuna, spoločne s členmi Oblastného výboru SZPB Bratislava.

Karol Kuna ako aj Anna Bergerová veľmi citlivo vnímajú aktuálnu situáciu na Slovensku aj vo svete. Za hlavnú úlohu súčasnosti partizán Kuna považuje vzdelávanie mládeže, pričom podľa neho „treba mladej generácií vysvetliť, aké svinstvo vojna je “ Karol Kuna zároveň odsúdil snahy pohrobkov fašistických režimov o revíziu výsledkov druhej svetovej vojny ako aj glorifikáciu zločincov typu Bandera a podobne. Fašizmus sa podľa neho v niektorých štátoch stáva priamo súčasťou štátnej politiky a na tieto javy musíme upozorňovať. „Bandera mal presne také isté heslo ako Hitler“, dodal na Kuna pred prítomnými novinármi.

treba mladej generácií vysvetliť, aké svinstvo vojna je

Karol Kuna

Anna Bergerová, partizánka a členka slávnej brigády Čapajev pohnutým hlasom vyjadrila smútok nad padlými: „Prišli sme sa poďakovať a pokloniť osloboditeľom za to, že my máme slobodu ktorú nám vydobyli a oni chúdatenká sa tej slobody nedožili!“ Na našu otázku, ako sprostredkúvať udalosti spred siedmich decénií najmladšej generácii, prízvukovala, že je nutné sprostredkúvať jej hlas, kým je to možné ešte žijúcich pamätníkov tých dní. „Viete, ja sama už roky chodím do škôl k mladej generácii a prihováram sa jej.“ Zdôraznila veľký dejinný význam ktorý malo oslobodenie, pozerajúc na Slavín, zrejme s nádejou, že sa Slováci, už vojnového konfliktu, katastrofy ich generácie, ako dodal partizán Kuna, nedočkajú. V to dúfame aj my!

Členovia delegácie SZPB na Slavíne

Pamiatku osloboditeľov si uctil aj predseda NR SR

76.výročie oslobodenia Bratislavy si na Slavíne pietnym aktom pripomenul aj predseda NR SR Boris Kollár spoločne so zástupcami diplomatických misií Ruskej federácie (veľvyslanec Igor Bratčikov) a Kazachstanu (veľvyslanec Roman Vassilenko). V príhovore pred novinármi, predseda NRSR zdôraznil nutnosť pripomínania si udalostí, ktoré sa stali v priebehu druhej svetovej vojny: „Národ, ktorý si nepripomína svoju históriu a minulosť nezaslúži si mať budúcnosť. Dnes si to (oslobodenie pozn. red.) musíme pripomínať o to viac, že sa nám tu rozmáhajú rôzne neonacistické organizácie rozmáhajú!

Kollár ďalej zdôraznil, že na formovanie jeho vzťahu k hrdinstvu vojakov bojujúcich v 2. svetovej vojne mali časté návštevy Slavína, ktoré absolvoval už od školských čias, no ich význam doceňuje ešte väčšmi z odstupom rokov: „Obety národov, ktoré sa podieľali na oslobodzovaní Európy si nezaslúžia, aby sme na nich zabudli, to by bolo najväčšou zradou voči padlým hrdinom, ktorí sú tu pochovaný.

Srdečné zvítanie s veteránmi odboja

Veľvyslanec Kazachstanu exkluzívne pre Bojovník

Po skončení pietneho aktu predseda NR SR ako aj veľvyslanci pozdravili našich veteránov, účastníkov odboja, poďakovali sa im za ich statočnosť a popriali im veľa zdravia. Naši veteráni podobne poďakovali zástupcom Ruskej federácie, Kazachstanu a Bieloruska za všetky obete ich národov v boji za slobodu.  Veľvyslanec Republiky Kazachstan Roman Vassilenko pre Bojovník zdôraznil nutnosť zachovávania pamiatky na padlých hrdinov, ktorých telá spočinuli na Slavíne. „Zachovanie pamäte na hrdinstvá našich dedov a otcov je možné len ak budeme našim deťom hovoriť pravdu o tom čo sa stalo, o tom aká hrozná vec je vojna a o tom aké vysoké obete krajiny priniesli v boji proti fašizmu. Akákoľvek ideológia propagujúca nadradenosť jednej rasy alebo jedného národa nad druhým nemá miesta v súčasnej spoločnosti,“. Podobne ako partizán  Kuna aj pán veľvyslanec Vassilenko vníma ako kľúčovú mladú generáciu a pri jej výchove zdôraznil úlohu priamych účastníkov odboja, ktorým sa poďakoval za účasť na vzdelávacích besedách na školách.. „Musíme od detstva vzdelávať naše deti k pocitu zodpovednosti za budúcnosť svojej krajiny. Dnes sú to deti, no zajtra to budú oni kto bude riadiť krajinu.“  Na záver sa pán veľvyslanec poďakoval SZPB za všetku prácu, ktorú robí a dodal, že „O týchto udalostiach nestačí hovoriť len na 4.apríla či 9.mája, je potrebné každý deň si ich pripomínať“.  

Partizánka Anna Bergerová s veľvyslancom Republiky Kazachstan Romanom Vassilenkom

Pokračovanie spomienok na oslobodenie Bratislavy

Individuálne spomienky občanov na oslobodenie Bratislavy na Slavíne pokračovali po celú nedeľu. V poobedných hodinách pomerne veľkú pietnu spomienku zorganizoval Klub vojenskej histórie Nitra spoločne s Motorkárskym združením Motorkári Slovenska a zástupcami Slovensko-ruskej spoločnosti. Prítomnosť členov KVH Nitra vedených Jánom Lenickým v dobových sovietskych uniformách preniesla na Slavín tú pravú atmosféru spred 76. rokov. Aj takéto individuálne akcie nadšencov a vlastencov sú dôkazom, že slovenský národ nezabúda na hrdinov Červenej armády.

Prezidentka a premiér si pripomenuli výročie samostatne

Oslobodenie Bratislavy si podľa TASR uctila aj prezidentka Zuzana Čaputová ako aj predseda vlády Eduard Heger. Svoje vence položili pri pomníku Víťazstva na námestí Eugena Suchoňa.  Samotné oslobodenie mesta aj s predmestiami celkovo trvajúce päť dní sa uskutočnilo za spolupráce sovietskej Červenej armády a rumunskej Kráľovskej armády, v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie uskutočnenej armádami 2. Ukrajinského frontu R. J. Malinovského.                                                

Video záznamy:

Veľvyslanec Vassilenko exkluzívne pre Bojovník
Anna Bergerová a Karol Kuna pre média

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.