Read Time:1 Minute, 28 Second

Dušan Rybanský, predseda ZO SZPB Košice-Juh

Vo veku 82 rokov zomrela 12. februára obetavá členka viacerých organizácií Viera Záhorčáková – Bugošová. Pričinením otca sa jej srdcovou záležitosťou stala práca v SZPB, ktorej obetovala veľa zo svojho voľného času. Bola prvá, ktorá skladala pioniersky sľub na Nám. osloboditeľov v Košiciach.

Narodila sa 18. októbra 1938 v pokrokovej učiteľskej rodine. Jej osobnosť formoval najmä otec Alexander Andrášik, vojak 1. česko-slovenského armádneho zboru v Sovietskom zväze, ktorý ju viedol k láske k vlasti a boju proti fašizmu. Ako učiteľka i skupinová vedúca vo voľnom čase viedla záujmové krúžky, navštevovala s deťmi pamätné miesta, organizovala besedy s priamymi účastníkmi odboja.

V roku 1983 založila v mestskej časti Juh, kde bývala, základnú organizáciu SZPB. Po roku 1989 sa podieľala na obnove odbojárskeho hnutia a jeho propagácii. Predsedníčkou ZO sa stala v roku 1995 a bola ňou 19 rokov do zlúčenia niekoľkých organizácii. Organizovala novoročné stretnutia členov z celého mesta.  

V deťoch a študentoch videla veľký potenciál rozvoja, šírenia významu odboja a vyzdvihovania hrdinských činov priamych účastníkov. Ako vojnové dieťa spoluorganizovala pochody vďaky k pamätným miestam bojov a obetí fašizmu. Mladí si ju vážili, starší zároveň obdivovali jej elán, zápal pre dobré veci, ktoré vždy dokázala uskutočniť. 

Jej zásluhou získala ZO v roku 2017 Cenu starostu mestskej časti Košice-Juh. Ona sama získala napr. Bronzovú a Striebornú plaketu J.A. Komenského za osobný prínos a prácu v prospech rozvoja školstva, Pamätnú medailu SZPB, či Čestné uznanie Národného Ukrajinského zväzu účastníkov vojny a v roku 2018 jej starosta udelil Cena mestskej časti Košice-Juh. Ocenením, ktoré si najviac cenila bola Medaila Milana Rastislava Štefánika  III. stupňa  (bronzová).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.