Read Time:1 Minute, 12 Second

Foto – archív autora

Ján Pacek, predseda ZO SZPB Medzibrod

Úcta obetiam, vďaka hrdinom

Aj v obmedzených podmienkach sme si 23. marca pripomenuli oslobodenie obce položením kvetov k pomníku spolu so zamestnancami obecného úradu. Pri kultúrnom dome stojí od r. 1964 ako prejav vďaky 40. armáde 2. ukrajinského frontu gen. Malinovského a 4. rumunskej armáde generála Daskaleskua.

V roku 1945 u nás Nemci zriadili veliteľstvo, ktoré riadilo bojovú činnosť v zostávajúcej časti Horehronia. Gestapo tu vypočúvalo partizánov, povstaleckých vojakov a rasovo prenasledovaných. Počas zákazu vychádzania od 18. do 06. ráno odsúdených vraždili na moste a hádzali do Hrona. Niektorí naši obyvatelia sa ukrývali v blízkych lesoch, iní im napriek ohrozeniu života pomáhali stravou, ošatením a informáciami.

Ustupujúca fašistická  armáda s cieľom spomaliť postup oslobodzovacích vojsk vyhodila most cez Hron a na železničnej trati rozrezali drevené podvaly až po Lučatín. Postup Červenej armády a Rumunov od Zvolena na Banskú Bystricu prinútil Nemcov a Maďarov uvoľniť obranné zoskupenie pri Podbrezovej a od 18. marca sa začali  presúvať na západ, pričom odvážali mužov od 18 do 60 rokov a rekvírovali povozy a ťažný statok. Obrana fašistov padla 22. marca a na druhý deň osloboditelia vstúpili do Medzibrodu a obyvatelia si mohli konečne vydýchnuť. Tí, ktorí boli v lesoch sa vrátili domov.

I napriek pandémii  je potrebné najmä mladým pripomenúť boj našich otcov a starých rodičov za oslobodenie spod fašizmu, aby sa na ich hrdinstvo nikdy nezabudlo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.