Read Time:1 Minute, 17 Second

Július Uhrecký, Nová Baňa

Foto: archív SZPB

V máji už neoslávime jeho 95. narodeniny – 20. februára zomrel slušný človek, priamy účastník Povstania, partizán Stanislav Štamposký. Odpočívať bude v Leviciach vedľa svojej manželky.

Rodák z Pukanca mal neľahký vstup do života dospelého človeka. Málokto sa stane mužom takým spôsobom – Povstanie vypuklo, keď mal len pár mesiacov 18 rokov. Dokázal sa voči votrelcom postaviť ako člen partizánskej skupiny Jánošík, ktorá vyvíjala činnosť v oblasti Pukanca, ale aj v teritóriu Brehov, Novej Bane a Rudna nad Hronom. Roky 1944 – 45 boli jeho prvou životnou skúškou a stretnutím s krutou vojnovou realitou.

Po oslobodení pracoval ako lesník v Štátnych lesoch v lokalite Janovej Lehoty a Kosorína, neskôr ako vedúci výroby v novobanskom Drevorobe. Založil rodinu, ale za krátky čas ovdovel. Do života pripravil svojich päť ratolestí.

Členom Zväzu bol vyše polovicu svojho života. Viac ako 40 rokov viedol ZO SZPB v Novej Bani a dlhé roky členom predsedníctva oblastného výboru v Žiari nad Hronom. Jeho prácu ocenili  orgány Zväzu vzácnymi vyznamenaniami. Bol aj dôstojníkom v zálohe a získal  medaily, ktoré mu udelilo Ministerstvom obrany SR. S. Štamposký si zachovával optimizmus, usmiatu tvár, obetavosť, ochotu spolupracovať a pomáhať. Aktivitou a vitalitou dokázal riešiť životné problémy. Bol pre nás príkladom ľudskej vyrovnanosti, skromnosti a pokory. Radi sme s ním v našej organizácii spolupracovali. Kapitola jeho pozemskej púte sa uzatvorila. On odchádza, ale práca, ktorú vykonal pre dobro našej spoločnosti, zostáva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.