Read Time:1 Minute, 44 Second

Foto – Archív M. Lukáč

Marián Lukáč, tajomník OblV SZPB Michalovce

V Michalovciach stojí najstarší pomník vojakom červenej armády na území bývalého Československa.  A možno aj za  jeho hranicami, veď dobrovoľníci, ktorí cítili naliehavú potrebu vyjadriť vďaku občanov Michaloviec svojim osloboditeľom, ho postavili už 23. februára 1945. Umelecká hodnota nebola prvoradá, kamenári z mesta ho postavili od radosti, že od 26. novembra 1944 boli opäť slobodní.

Pomník je vysoký 250 cm, má štvorcovú základňu, ukončený je ihlanom a päťcípou kovovou hviezdou. Jeho umiestnenie sa často menilo. Pôvodne stál v parčíku pred budovou dnešného MsÚ na námestí Osloboditeľov. Po rekonštrukcií centra mesta bol premiestnený do parku pri kaštieli. Od roku 1983 stojí na Hollého ulici. Dlhé roky chátral a hoci sa stal národnou kultúrnou pamiatkou, po roku 1989 si ho málokto všímal. Neprajníci a vandali ho chceli zlikvidovať. Skupina nadšencov, SZPB a vedenia mesta za pomoci sponzorov tomu síce zabránili, ale jeho okolie bolo aj tak upravované len sporadicky a o pamätník sa v podstate nikto nestaral.

Po nástupe nového vedenia OblV SZPB Michalovce vďaka primátorovi Viliamovi Záhorčanovi a osobnej angažovanosti premiéra Petra Pellegriniho vláda vyčlenila financie na opravu pomníkov vojakom a partizánom na Bielej Hore, v Remetských Hámroch, Sobranciach a v Michalovciach. Stavebné zásahy do pamiatkovo chráneného pomníka možné neboli, takže sme ho očistili, nanovo vysekali pôvodný nápis v ruštine a slovenčine, obnovili päť cípu kovovú hviezdu, zvýraznili písmo a upravili jeho okolie. Obnovili sme sokel, vybetónovali plochu okolo pomníka, technické a záhradnícke služby obnovili kvetináče a kroviny, priestor okolo ktorých vysypali štrkom.

A tak hoci skromne, ale úprimne a srdečne sme si mohli na deň presne pripomenúť jeho „narodeniny“. Veríme, že bude naďalej slúžiť účelu, pre ktorý ho bol vďační Michalovčania postavili pred 76 rokmi, a že sa pri ňom i vo všedných dňoch pristavia ľudia, aby si pripomenuli tých, ktorí v ťažkej dobe za cenu svojich životov umožnili urobiť z Michaloviec jedno z najkrajších miest na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.