Read Time:1 Minute, 20 Second

Foto – Archív B. Ondruš.

Na vaše otázky odpovedá Braňo Ondruš, bývalý štátny tajomník MPSVR SR

Som penzista, ale zdravie mi, našťastie, slúži. Musím sa však starať o svoju už takmer nevládnu manželku. Existuje nejaká pomoc zo strany štátu pri tejto starostlivosti? – Peter, Stropkov.

V prvom rade máte nárok na príspevok na opatrovanie (§ 40 zák. č. 447/2018 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia). Vaša manželka však musí mať rozhodnutie o odkázanosti na takúto starostlivosť. Toto rozhodnutie vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska (úrady nesídlia v každom okrese, ale ich vysunuté pracoviská áno). Navrhujem, aby ste na úrad zavolali, nech vám vysvetlia, čo všetko musí obsahovať príslušná žiadosť. Posudzuje sa zdravotný stav – teda do akej miery sa človek dokáže o seba postarať sám – a potom sociálna situácia zdravotne postihnutého človeka a jeho najbližšej rodiny.

Po vydaní rozhodnutia vám na úrade poradia aj s podaním žiadosti o samotný príspevok. Jeho výška pre rok 2021 je 238,37 € mesačne. Predpokladám, že penzia je jediným príjmom pre vás oboch a teda nepracujete a môžete sa o manželku starať každý deň. To je zákonná podmienka. Avšak počas dňa vaša manželka môže navštevovať denný stacionár, prípade jej môže obec/mesto poskytovať externú opatrovateľskú službu, najviac však v rozsahu 8 hodín mesačne.

Navyše si môžete „oddýchnuť“ aj využitím tzv. odľahčovacej služby. Aj má podľa zákona poskytnúť mesto/obec. Vaše opatrovanie takto nahradí niekto iný a to maximálne 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni si nie je možné preniesť do ďalšieho roka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.