Read Time:2 Minute, 3 Second

Martin Krno

V poslednom čase sa nadmerne používajú termíny viažuce sa na históriu spred osemdesiatich rokov. Najmä politici to robia nenáležite, čím výrazne posúvajú pôvodný význam týchto výrazov. Iste si spomeniete, ako si na celoplošnom testovaní jeden dnes už bývalýminister obliekol maskáče cudzieho štátu a do televíznych kamier s plnou vážnosťou vyhlásil, že prežívame druhé Slovenské národné povstanie. Bez toho, aby sme znevažovali nasadenie lekárov, sestier a ostatných v boji proti pandémii, ide o neporovnateľné kategórie.

Predstavitelia rozličných táborov navzájom konanie tých druhých označujú za fašistické. Pritom keď sa ktosi pri rozhodovaní sústavne dopúšťa hoci aj nebezpečných chýb, to ešte neznamená, že je Tisov či Mussoliniho pohrobok. Pripomína to stalinskú propagandu zo začiatku 30. rokov, ktorá vymyslela výraz „sociálfašisti“ pre sociálnych demokratov. Pritom práve oni ruka v ruke s komunistami po nástupe Hitlera k moci išli medzi prvými do koncentračných táborov.

Teraz podaktorí rečnícki ekvilibristi do sveta vytrubujú, že liberáli sú fašisti. Liberalizmus nemusíme milovať, mali by sme ho však prijímať taký, aký je. Ktosi pozitívne, pokiaľ ide o ľudské práva a slobodu podnikania, iný negatívne pre jeho vrchovate egoistický, protisociálny a kozmopolitný charakter. To ale ešte neznamená, že ide o fašizmus.

Žonglovaním s týmto slovom sa politici spreneverujú voči hrdinským činom naozajstných odbojárov. Ak ktosi nevie, čo je to skutočný fašizmus a doma mu to už nemá kto vysvetliť, nech siahne po krásnej či odbornej literatúre, alebo si pozrie filmové dielo z nášho zlatého fondu. Prípadne, keď sa po korone dostane na dovolenku do Španielska či Grécka, nech sa tam spýta, čo je to fašizmus, iste si ešte mnohí pamätajú.

Na druhej strane sú mnohí až nechutne benevolentní voči tým, ktorí fašizmus, nielen ten ľudácky, ale i ten v najcynickejšej forme – nemecký nacizmus – verejne obdivujú. Slovenská polícia, prokuratúra a justícia sú aj v tomto deravé ako ementál.

Dokonca sa nájdu politici zo súčasnej vládnej koalície i opozície, ktorí sa síce vehementne hlásia k demokracii, no pohrávajú sa s myšlienkou, že by v budúcnosti na základe parlamentnej aritmetiky mohli vládnuť ak už nie priamo, tak s tichou podporou odštiepencov ĽS NS. Pritom napríklad taký Mazurek bol vo svojom konaní a vyjadreniach ešte tvrdší fašista ako Kotleba. Napokon, na komunálnej úrovni sa už takéto spolky, čertove volky vytvárajú.

Nazývajme veci priamym menom. Liberalizmus liberalizmom, nacizmus nacizmom, fašizmus fašizmom či neofašizmom, ale my, antifašisti, zostaňme verní sami sebe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.