Veronika Balážová
Read Time:1 Minute, 3 Second

Eva Mlyneková, ZO SZPB Nitra – Dolné mesto

Nádherných 100 rokov života oslávila 8. februára  2021 dlhoročná členka našej základnej organizácie pani Veronika Balážová. Život sa s ňou nemaznal už od malička. V detskom veku jej zomrela matka a zostala ako polosirota s dvoma staršími sestrami.

Ako 20-ročná sa vydala za Michala Baláža, ktorý odišiel do  SNP ako príslušník 1. československej armády. V novembri 1944 padol do nemeckého zajatia a bol odvlečený do koncentračného tábora v Buchenwalde. Kvôli zdravotným problémom z koncentračného tábora v roku 1959 zomrel. Päť detí vychovala p. Balážová sama. V súčasnosti je odkázaná na lôžko v opatere dcéry Valérie v Golianove.

Od roku 1969 bola aktívnou členkou ZO SZPB Nitra – Dolné mesto, za čo jej boli udelené viaceré čestné uznania a vyznamenania: Pamätná  medaila 60. výročia SNP, Medaila MRŠ I. stupňa, medaila Za vernosť, udelená ÚV SZPB a tiež je držiteľkou striebornej Plakety MUDr. Jána Janského za Darovanie krvi a záchranu života. 

Pri príležitosti 100. narodenín jej členovia  ZO SZPB Nitra – Dolné mesto a členovia OblV SZPB v Nitre želajú do ďalších rokov života pevné zdravie, radosť, optimizmus a veľa pokojných dní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.