Read Time:2 Minute, 13 Second

PhDr. Ladislav Skrak

Foto a Ilustrácie – Archív KVUT a L. Skrak.

VILIAM CHMEL (1917 – 1961) patrí k výtvarníkom, ktorých možno jednoznačne nazvať umelcami odboja. Narodil sa v slovenskej rodine v Temešvári (dnes v Rumunsku), strednú školu absolvoval v Turčianskom sv. Martine. Vynikajúci výtvarný základ, ktorým žiaril každým dňom vo svojom tvorivom úsilí, získal na slávnej Škole umeleckých remesiel u prof. Ľudovíta Fullu.

V. Chmel. Pri mŕtvom priateľovi III., uhoľ 1955, OGD. Foto – Archív KVUT a L. Skrak.

Stal sa jedným z prvých poslucháčov Oddelenia kreslenia a maľovania. V roku 1941 ŠUR opustil na protest proti nútenému odchodu prof. Jána Mudrocha. V roku 1943 spolu s umelcami, ako bol L. Guderna, M. Medvecká, E. Semian, C. Belan, O. Dubay či J. Novák, študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni.

Skutočný umelecký život Viliama Chmela sa rozbehol v Povstaní. So Štefanom Bednárom pôsobil v „Štúdio-ateliér, ateliér-štúdio“, ktoré založili v Banskej Bystrici. Obaja sa podieľali na názornej agitácii SNP, na výzdobe sídla KSS a scény jej zjednocovacieho zjazdu so sociálnou demokraciou v Národnom dome. Spolu riešili aj výtvarnú stránku ľavicového týždenníka Nového slova, v ktorom Chmel publikoval politické karikatúry, vrátane A. Hitlera s názvom Majstrovo dielo dotvorené. Pod značkou OSA uplatnil ďalšie kresby v Národných novinách a povstaleckej Pravde.

V. Chmel, Partizáni v dedine, olej 1955, SGB. Foto – Archív KVUT a L. Skrak.

Po oslobodení sa stal členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Priam geniálny súbor kresieb vytvoril v roku 1954 s motívmi partizánskeho života na základe svojich osobných skúseností. Bol to vynikajúci maliar a grafik, ktorý nadväzoval na odkaz Oskara Kokoschku a Josefa Čapka. Pozoruhodne rozvíjal i štúrovské a jánošíkovské podnety a hodnoty ľudového umenia. Významne sa uplatnil aj v ilustrátorskej tvorbe. Tragicky zahynul 30. novembra 1961 v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.