Read Time:1 Minute, 51 Second

Gabriela Rosičová

Zasadacia miestnosť preplnená výkresmi rôznej veľkosti. Každoročná scéna literárno-výtvarnej súťaže na tému „Vojna očami mladých“ určenej pre žiakov základných škôl, ktorú už po devätnásty raz – na počesť 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a 76. výročia SNP – pripravil a zorganizoval OblV SZPB v Humennom.

Hlavným poslaním vlaňajšieho ročníka bol predovšetkým rozvoj kreativity školskej mládeže, žánrovej pestrosti i talentov v literárnej a výtvarnej oblasti, vrátane vytvárania pozitívneho vzťahu k histórii a umeleckým hodnotám, ale aj prehĺbenie záujmu žiakov o slovenčinu, miestne a regionálne tradície. Účasťou mali deti možnosť prejaviť svoju predstavivosť o zložitom a statočnom boji za slobodu a demokraciu počas 2. svetovej vojny, o utrpení v nacistických koncentračných a zajateckých táboroch, o činnosti priamych účastníkov protifašistického odboja v rokoch 1939 – 1945, ako aj strádaní ostatných občanov.

Oblastný výbor vyhlásil súťaž v dvoch kategóriách. V literárnej časti využili autori záznamy z obecných kroník, spomienky a rozprávanie starých a prastarých rodičov, žijúcich pamätníkov historických udalostí, prípadne starších príbuzných či susedov. Niektorí siahli aj po ďalších námetoch súvisiacich s tematikou hrdinského boja proti fašizmu a oslobodzovania Slovenska spod nacistickej poroby. Vo výtvarnej časti rozvinuli svoj talent a fantáziu v rozličných kresbách, maľbách alebo iných výtvarných technikách podľa voľného námetu a v ľubovoľných rozmeroch. Je potešiteľné, že do súťaže sa zapojila väčšina humenských základných škôl.

Práce hodnotila odborná porota (pre veľké množstvo výtvarných prác ich musela rozdeliť na práce I. a II. stupňa ZŠ). Najlepšie sa v oboch kategóriách umiestnili žiaci zo ZŠ Kudlovskej ulici, nasledovali ZŠ na Švermovej, Pugačevovej ulici a ulici SNP. Absolútnou víťazkou sa stala Katka Jevčáková (1. miesto v literárnej a 2. miesto vo výtvarnej kategórii II. st.). Vo výtvarnej kategórii I. st.  víťazné vavríny získala Emília Pidaničová, na II. st. kraľoval Adam Havrila. Hodnotnými knihami boli ocenené aj jednotlivé školy. Pri odovzdávaní cien mnohí pedagógovia ocenili formu, zameranie, priebeh i výsledky súťaže, pričom vyjadrili nádej, že sa v nej bude pokračovať aj v ďalších rokoch

Všetky práce boli vystavené  pri príležitosti spomienky na vojnové Vianoce 1944 vo veľkej zasadačke OblV SZPB v Humennom od 3.  do 13. decembra 2020.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.