Read Time:1 Minute, 34 Second

Michal Kríž, Vladimír Poprac, predseda ZO SZPB L. Exnára

V piatok 5. marca 2021 pribudli pri Pamätníku padlých hrdinov v Banskej Štiavnici čerstvé kytice. Pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta ich tam položili zástupcovia ZO SZPB hrdinu SNP Ladislava Exnára a mesta na čele s primátorkou Nadeždou Babiakovou.

Boje o mesto sa začali 6. marca 1945 o 4:30 útokom 110.streleckej gardy, 227. samohybnej divízie a 18. motorizovanej divízie z juhu od Ilije a Štefultova. Fašisti nasadili do bojov množstvo tankov, motorizované jednotky a obrnené transportéry. Dôstojníci A. Kravčenko a I. Skliar z oddielu S. Kravcova padli do zajatia a okupanti ich zavraždili. Na Hájiku postrieľali 14 sovietskych vojakov, ktorých zajali v Krnišove. V čase najväčších bojov sa partizáni zo skupiny Sokol zdržiavali v Dolnej bakomskej štôlni, odkiaľ podnikali prieskumné akcie v tyle nemeckých obranných opevnení.

Získané informácie poskytli 4. marca postupujúcej Červenej armáde v priestore Dekýš – Vysoká, ktorej jednotkám velili pplk. Čebaterievov, mjr. Žukov a kpt. Krivonosov. Na druhý deň tajchár Viliam Neschl a partizáni zo skupiny Sokol presmerovali asi 350 sovietskych vojakov cez Hornú bakomskú štôlňu popod nepriateľské obranné pásmo do tyla Nemcov. Nečakaný prepad spôsobil v radoch nepriateľov paniku, čo urýchlilo oslobodenie oblasti juhozápadne od Banskej Štiavnice.

Napriek mimoriadnej situácií sme si pripomenuli životy 360 vojakov ČA, 70 rumunských vojakov, 13 vojakov čsl. paradesantnej brigády a 12 partizánov.Na podujatí sa zúčastnil aj prezident Únie vojnových veteránov (ÚVV) SR plk. Ing. Pavol Marko a členovia pplk. Ing. Mgr. Branislav Krajčo, npor. Roman Vištiak a nprap. Juraj Macek. ÚVV SR vo svojej činnosti vychádza z tradícií národno-oslobodzovacích bojov, ktorých pripomínanie je dôležitým odkazom budúcim generáciám. Prezídium Únie preto vyznamenalo primátorku B. Štiavnice, poslanca MsZ, starostu obce Ilja a predsedu miestnej ZO SZPB Pamätnou medailou za podporu mieru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.