Read Time:1 Minute, 29 Second

Simona Štepanovicová, tajomníčka OblV SZPB Nové Mesto nad Váhom

Vo veku 94 rokov nás opustil plk. v. v. Ing. Vladimír Repčík. Rodák z Bošácej sa do SNP zapojil v Ružomberku, kde sa vyučil za strojného a stavebného zámočníka. Ako 18-ročný mal pod velením mjr. Miloša Vesela na starosti  materiálno-technické zabezpečenie na úseku Ružomberok – Biely Potok, Liptovská Osada.

V októbri 1945 nastúpil na Vojenskú odbornú školu leteckých mechanikov v Liberci. Po jej skončení nastúpil v hodnosti rotný k 2. leteckému pluku Piešťany, potom k 1. leteckému pluku Zvolenský-Hájnik a 1. leteckému pluku Mladá. V decembri 1950 sa stal v hodnosti podporučík profesionálnym vojakom. Po absolvovaní veliteľsko-technického odboru vojenskej leteckej fakulty v Brne vykonával inžiniersko-technické funkcie u 6. stíhacieho leteckého pluku Bratislava, 30. bojového leteckého pluku Piešťany, v leteckých učilištiach Prostějov a Košice a u 3. leteckého školského pluku Trenčín. Od roku 1964 pôsobil v Leteckých opravovniach v Trenčíne, kde na konci roka 1984 skončil ako náčelník úseku riadenia akosti v hodnosti podplukovník. V rokoch 1970-1980 externe vyučoval na VŠ dopravy a spojov v Žiline.

V roku 1984 vstúpil do SZPB. Bol členom ÚR, predsedom OV v Novom Meste nad Váhom, predsedom ZO i podpredseda OblV. Stal sa zakladajúcim členom Zväzu vojakov SR. Za účasť v národnooslobodzovacom boji, aktívnu a zodpovednú prácu bol viackrát ocenený štátnymi a rezortnými vyznamenaniami, ako aj vyznamenaniami SZPB i ZV SR a mimoriadne povýšený do hodnosti plukovník.

Jeho statočné srdce dotĺklo 25. novembra 2020. Budeme si ho navždy pamätať ako človeka so srdcom na dlani, ktorý múdrosti, ľudskosti, úcte k vzdelaniu a slobode učil nielen svoje deti, ale i nás, ostatných.

Česť jeho pamiatke!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.