Read Time:1 Minute, 0 Second

Ján Holička

Oblastný výbor SZPB v Trenčíne prevádzkuje expozíciu Múzea Partizánskej brigády Jana Žižku. Pandémia síce teraz nedovoľuje jeho fyzickú prehliadku, ale môžete si pozrieť na diaľku – stačí Vám počítač (či telefón) pripojený k internetu. 

Expozícia múzea sa nachádza v prenajatých priestoroch bývalého učilišťa Zornica v Bánovciach nad Bebravou. na ploche 250 m2 od roku 2017. Návštevníkov oboznámi s protifašistickým odbojom v oblasti Strážovských vrchov počas Slovenského národného povstania. Napriek súčasnej nepriaznivej situácii členovia SZPB hlavne z Bánoviec nad Bebravou pokračovali v získavaní a doplňovaní artefaktov z obdobia SNP. Podarilo sa nám získať súhlas na reprodukciu obrazov výjavov z partizánskeho života, ktoré namaľoval maliar Ján Zeman v budove Spoločenského domu Jana Švermu na Jankovom vŕšku. Doplnením obrazov sa výrazne zlepšil estetický dojem pri vstupe do expozície.

Za najväčší prínos však považujeme, že sa nám s pomocou Bánovskej regionálnej rozvojovej agentúry podarilo zhotoviť virtuálnu prehliadku múzea. Túto prehliadku si môžu záujemcovia pozrieť na stránke mesta Bánovce nad Bebravou http://muzeum.banovce.sk/tour.app/Contents/Resources/app/ 

A ak by ste v budúcnosti chceli osobne navštíviť pamätné miesta partizánskych bojov v našom regióne, všetky nájdete na tejto adrese: https://www.astrala.io/szpb/map.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.