foto Vladimír Brezinský
Read Time:1 Minute, 44 Second

Kamil Krištofík

Dňa 28. februára sa v obci Bzince pod Javorinou v časti Cetuna konala pietna spomienka na partizánsky boj, ktorý sa tu rozpútal pred 76. rokmi 27. februára 1945.

    Tohtoročná pietna spomienka na Cetunský boj, pri pamätníku v Cetune bola iná, ako po minulé roky z dôvodu, že okres Nové Mesto nad Váhom sa nachádza v Covid automate v čiernej farbe. Opatrenia ktoré určujú počet ľudí, ktorí sa môžu podobných akcií zúčastniť sú prísne. Pietneho aktu sa zúčastnila delegácia obce Bzince pod Javorinou vedená starostom obce Dušanom Malíkom, delegácia obce Moravské Lieskové vedená starostom obce Róbertom Palkom, delegácia OblV SZPB a klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom vedená predsedom Kamilom Krištofíkom, súčasťou delegácie bol aj predseda ZO SZPB Cetuna Pavol Bahník a členovia klubu vojenskej histórie-západ. Aj cez prijaté opatrenia a obmedzenia sa pietnemu aktu prizerali aj občania, ktorí sa tu pristavili pri návrate z prechádzky v prírode.

   Cetunský boj bol vyvrcholením odboja partizánov proti okupujúcim silám a ich domácim prisluhovačom v podjavorinskom regióne. Napriek tomu, že sa odohral krátko pred oslobodením podjavorinského kraja , vyžiadal si životy 14 mladých partizánov, ale aj životy dvoch významných regionálnych partizánskych veliteľov , Miloša Uhra a jeho zástupcu Antona Jakubíka z oddielu „Hurban“ 2. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina.

     Hrdinstvu a odvahe cetunských partizánskych bojovníkov vzdávame našu poklonu  a vďaku. Natrvalo sa zapísali do dejín nášho kraja a slovenského národa, ako hrdinovia, ktorí sa odvážne postavili proti presile jednotky vrahov a podpaľačov z SS Kampfgruppe Edelweiss pod velením mjr. Ervina  Thuna von Hohenstein, súčasťou ktorej bol aj slovenský oddiel pod velením kpt. Jozefa Nižňanského . Krátko predtým vypálili a postrieľali občanov obcí Kľak a Ostrý Grúň. Podobné plánovali i pre Cetunu a priľahlé  kopanice, kde chceli zničiť odpor partizánov.

   Nemožno zabudnúť ani na hrdý kopaničiarsky ľud, ktorý utváral pre partizánsku vojnu pevné zázemia a bol pre partizánov oporou v nerovnom boji.

Foto – Vladimír Brezinský

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.