Starosta obce Málinec Ing. I. Lacko a predsedníčka ZO SZPB a
Read Time:2 Minute, 5 Second

Aj napriek mimoriadnej situácií v súvislosti s nepriaznivým vývojom  epidemiologickej situácie v dôsledku šírenia  ochorenia COVID-19 nesmieme zabúdať na významné udalosti, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie.

Tak netradične,  hŕstka občanov sme si pripomenuli  28.1.2021 oslobodenie obce Málinec pri pamätníku SNP na námestí obce.  

Historickú udalosť hovoriacu o konci útlaku a neslobody, o konci strachu a strádania, neistoty a smrti si musíme pripomínať za každých udalostí. 

Druhá svetová vojna v Európe začala 1.9.1939 a trvala do 2.9.1945. 

Počas šiestich rokov existencie fašistického Nemecka došlo k rozbitiu mierového života v Európe, holokaustu, vznikli masové koncentračné tábory. Nastala likvidácia detí, antifašistov, občanov židovského náboženstva, tak aj ďalších náboženských vyznaní. Podiel na tomto dianí mali domáci prisluhovači, ktorí sa riadili zvrátenými myšlienkami fašizmu.

Žiaľ aj dnes sme svedkami jeho oživovania mladšími generáciami, ktoré nevedia, do čoho vstupujú. To je spôsobené práve neovládaním  histórie a nevedomosťou o tragických  udalostiach vojnového obdobia.

 Vojna priniesla obrovské ľudské a materiálne obete, aké ľudstvo dovtedy nezažilo.

S uznaním a úctou si každoročne spomíname na hrdinstvo nášho národa, na našich otcov, matky, bratov i sestry počas týchto hrozných okupačných dní. Už 76. rokov žijeme v mieri v oslobodenom štáte. Ten sa od roku 1945 prejavil na povznesení ako slovenského národa, tak aj našej vo februárových dňoch oslobodenej obce.

Pri kladení kvetov k pomníku našich padlých spoluobčanov, pri spomienkach na hrôzu, ktorú vtedajšie a i dodnes žijúce generácie prežívali až do oslobodenia, dávame uistenie, že nezabúdame na obete, že pre ďalšie generácie  zabezpečujeme rozvoj obce tak, aby sme v nej žili v ďalších desaťročiach šťastne v každej rodine.

 Žijúcich pamätníkov  týchto čias je z roka na rok menej. V našej obci Málinec, žiaľ nemáme už žiadneho.  A práve preto je na nás,  aby sme si tieto udalosti pripomínali a nedovolili, aby sa v našej  spoločnosti opäť prebudil duch fašizmu a opakovala sa história.

Krátkym príhovorom sme si tieto historické udalosti pripomenuli v úzkom kruhu:  starosta obce Málinec  Ing. Igor Lacko, predsedkyňa SZPB Elenka Dibalová a členovia výboru  Anna Kančová, Janka Gondová, Marta Findová  a Michal Tokár. Položili sme vence  k pamätníku SNP  na námestí obce a minútou ticha sme si uctili pamiatku padlých. Spomienkové oslavy Oslobodenie obce Málinec sme občanom  pripomenuli aj miestnym rozhlasom.

A. Kančová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.