Read Time:51 Second

Predseda FIR Vilmos Hanty (druhý zľava spomedzi rečníkov, s vlajkou v ruke) pri pamätníku v Budapešti. Foto – fir.at

Branislav Balogh

Členovia a aktivisti Maďarského zväzu odporu a antifašistov (MEAS) si 13. februára pripomenuli oslobodenie Budapešti.

Na podujatí bola zastúpená aj medzinárodná Asociácia antifašistov (FIR), ktorej predseda Vilmos Hanty vo svojom prejave zdôraznil nevyhnutnosť zaujatia jednoznačného stanoviska voči fašizmu. Upozornil, že v živote človeka sa často stáva, že nemôže povedať áno-áno, nemôže povedať áno-alebo, ale musí zaujať jasný postoj, áno
alebo nie! Nesmieme ustúpiť, aj keď pripúšťame, že boli i takí, ktorým sa subjektívne nežilo
zle. Tak oslobodenie Budapešti pred 76. rokmi prinieslo mier a slobodu. Parafrázoval básnika:
„Nastala jar a tmavý dym múk sa rozplynul.“

Pripomenul tiež ľudský rozmer tragédie vojny, ktorá zasiahla mnoho rodín.
Podujatia sa pre pandémiu konalo v komornom duchu no za účasti zástupcov širokého
spektra demokratických politických strán a starostu budapeštianskeho siedmeho okrsku Pétera
Niedermüllera. Prejav predniesol Vilmos Hanty predseda FIR, v ktorom vyzval na nutnosť
zaujatia jednoznačného stanoviska voči fašizmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.