Read Time:1 Minute, 50 Second

Uplynulý rok poznačil činnosť našej ZO SZPB v Liptovskom Mikuláši, tak ako vlastne nás všetkých. Jej činnosť bola utlmená, pozastavená. Vo veľmi obmedzenom počte sme si v priebehu roka pripomenuli vlastne všetky pamätné udalosti, ktoré sa odohrali v našom meste. Obyvatelia Lipt. Mikuláša sa pravidelne zúčastňujú týchto akcií, takže napriek tomu, že neboli organizované, prišli  sme. Stretli sme sa pri 75. výročí oslobodenia mesta Lipt. Mikuláš, aj pri 75. výročí ukončenia 2. svetovej vojny. Pripomenuli sme si Mikulášsky prvý máj, jeho 102. výročie. V novembri sme si pripomenuli 102 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Všetky stretnutia sa odohrali vo vonkajšom prostredí, pri prísnom zachovaní opatrení  proti šíreniu nákazy.

Porekadlo hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Obmedzenia mali „priaznivú odozvu“ pre nášho predsedu ZO SZPB Ing. Ivana Líšku, ktorá sa zaoberá tak troch heraldikou – vyrezáva erby obcí na Liptove a tvorí rôzne odznaky, ktoré sa vzťahujú na historické udalosti, súvisiace s mestom  Lipt. Mikuláš. Pripomínajú dôležité historické medzníky nedávnej minulosti.

Na fotografii zľava v hornom rade  je erb Liptovského Mikuláša, nasleduje odznak našej ZO SZPB, potom pripomienka 75. výročia oslobodenia. V druhom rade Červené maky – 1. svetová vojna, potom 3 farebné verzie súsošia  sochára A. Gromu na pomníku oslobodenia Lipt. Mikuláša, ktorý sa nachádza na cintoríne na Háji, kde sú pochovaní padlí vojaci pri oslobodzovaní Liptova. Hroby sú autentické, nie symbolické. Na mnohé hroby priniesli príbuzní zem z rodných krajov padlých. Na tomto cintoríne je aj hrob bývalého ministra obrany Martina Dzúra, mikulášskeho rodáka.

V poslednom rade je spomienka na Mikulášsky prvý máj, na ktorom účastníci, zväčša garbiarski robotníci manifestovali za skončenie 1. svetovej vojny. Nasleduje Fotografia Martina Dzúra. Pri príležitosti súťaže mikulášských stredoškolákov Poznaj svoje mesto, ktorú organizuje naša ZO SZPB, boli vyhotovené dva posledné odznaky pre súťažiacich.

V blízkej budúcnosti sa plánuje úprava Vojenského cintorína na Háji. V návrhu je zrušenie hrobových miest, ktoré sú, ako som spomenula, autentické, sú v nich pozostatky padlých. Preto naša ZO SZPB nesúhlasí s takou úpravou a považujeme to za necitlivý zásah do národnej kultúrnej pamiatky.

Výbor ZO SZPB Liptovský Mikuláš

Dr.Olga Fejdiová, CSc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.