Read Time:2 Minute, 9 Second

Pred 76. rokmi, aj v regióne horného Novohradu a Gemeru začala zimná ofenzíva Červenej armády. Po intenzívnej delostreleckej príprave vojska 104. streleckého zboru genpor. A.V. Petrušovského a 33. streleckého zboru genpor. S. G. Gorjačova, ako aj 4.armádny zbor z 1. rumunskej armády, zaútočili na silne opevnené obranné pásmo fašistických vojsk v priestore Nové hony – Ožďany – Lučenec. Úsekom prielomu útočnej operácie sa stala Suchánska dolina so zámerom, obsadiť Poltár a potom aj Málinec. Úder na Poltár a na horný tok Ipľa mal za cieľ, dostať sa do tyla fašistických vojsk v uvedenom operačnom priestore. Delostrelecká paľba, paľba z ťažkých zbraní, či z mínometov smerovala na osady Vyšný a  Nižný Petrovec, Červeň a  Hrabovo, bližšie k nášmu mestu. Postupujúce jednotky museli prekonávať horský terén, ktorý bol zamínovaný a neustále ostreľovaný. Prielom komplikoval topiaci sa sneh z veľkého odmäku, blato, rozvodnený Ipeľ aj s jeho prítokmi. Po tvrdých a mimoriadne agresívnych stretoch vrátane nočného boja, bola fašistická obrana prelomená. Tento prielom bol až do hĺbky 6-tich kilometrov.

Na druhý deň, 13. januára 1945 po silnej delostreleckej príprave sa o  09,10 hodine prebojovali do nášho mesta prvé prieskumné jednotky Červenej armády. Za nimi prichádzali v rojniciach ďalší ruský vojaci, pechota, kozáci, vrátane vojenskej techniky. Toho istého dňa bolo oslobodené Hrabovo, Breznička, Zelené, Mládzovo, Rovňany, Ozdín, Krná, Málinec a Hradište.       14. januára 1945 bol oslobodený Lučenec.

Postup útočiacich vojakov Červenej armády bol veľmi intenzívny a rýchly. Nemci mali v obrane menej vojakov a nevedeli postupu útočiacich vojsk zamedziť. Ustupovali, no vojaci Červenej armády, im boli stále v pätách. Ústup nemeckých vojsk neprebiehal plánovite, tak ako bývalo zvykom v nemeckej armáde, ale dezorganizovane a bez koncepcie. Ustupovali dvomi smermi, južnou vetvou  smerom  na Cinobaňu a Málinec a severnou trasou na České brezovo a Kokavu.

„V bojoch o naše mesto padlo 16 vojakov Červenej armády, 1 rumunský vojak a  29 nemeckých vojakov.


Túto historickú udalosť si dňa 15.januára 2021 pripomenuli aj členovia výboru ZO SZPB v Poltári. Predseda základnej organizácie pán Ján Iždinský  mal krátky príhovor k prítomným. Potom si zúčastnený uctili pamiatku padlých položením venca vďaky a symbolický zapálili sviečky na ich počesť k pamätníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne a v Slovenskom národnom povstaní.

Vzhľadom na  karanténne opatrenia sa spomienka konala v striktne obmedzenom počte.

Výbor ZO SZPB v Poltári.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.