Read Time:48 Second

Dnes nás vo veku 95 rokov opustila osobnosť slovenskej kultúrnej scény, členka SZPB pani Dalma Holanová-Špitzerová. Ako 17-ročná sa dostala pre svoj židovský pôvod do pracovného tábora v Novákoch. V ňom aj napriek ťaživým pomerom našla silu na divadlo, aspoň čiastočne zlepšujúce útrpnú situáciu spoluväzňov. V skrytosti sa podieľala na založení odbojového, neskôr partizánskeho oddielu, ktorý viedol jej budúci manžel Juraj Špitzer. Neskôr po zrušení tábora sa zapojila do Slovenského národného povstania, prácou v tlačovom oddelení, ktoré sprostredkovávalo spravodajstvo do Kyjeva. Za aktívnu odbojovú činnosť v SNP bola ocenená Radom Ľudovíta Štúra II. triedy.

V pracovnom tábore

Dalma v jednej zo svojich hereckých úloh

Po skončení druhej svetovej vojny sa stala herečkou v novovzniknutom divadle Tatra revue, následne vyše dekády pracovala na pozícii asistentky réžie v Česko-slovenskej televízii v Bratislave. Celoživotné nadšenie pre herectvo zúročila vo vlastnom štúdiu, kde sa venovala výchove mládeže a dospelých. Jej životná dráha plná pohybu skončila dnes symbolicky v pokojnom spánku.

Branislav Balogh