Pavol Sečkár
Read Time:1 Minute, 38 Second

Braňo Ondruš

Funkcionári SZPB musia zostať aktívni aj v súčasnej situácii. Predseda Zväzu Pavol Sečkár preto vydal mimoriadne pokyny pre ústredie i predsedov a tajomníkov oblastných výborov. Dôležité je zabezpečiť neustálu komunikáciu regiónov s centrálou Zväzu a venovať sa aspoň tým činnostiam, ktorým epidemiologické pravidlá nebránia.

SZPB vyzýva všetkých členov a osobitne funkcionárov, aby rešpektovali obmedzenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Preto na nevyhnutné minimum obmedzil dochádzanie funkcionárov na stále pracoviská, kontakt však musí byť zabezpečený elektronickou poštou a telefonicky. Podobne budú k dispozícii aj pracovníci ústredia v Bratislave. Predseda P. Sečkár preto určil záväzný termín, v ktorom raz do týždňa treba očakávať informácie elektronicky zasielané regiónom. Častejšej komunikácie sa, pochopiteľne, medze nekladú.

Napriek minimalizácii fyzického stretávania sa ľudí nemožno úplne zabúdať na aspoň symbolické pripomenutie si výročia oslobodenia. Čas obmedzenej mobility SZPB využije na prípravu nových aktivít. Ide napr. o prípravu projektov, na ktoré možno získať finančnú podporu nielen na národnej úrovni, ale aj z grantových programov samosprávnych krajov či miest. Dôležitou úlohou je premyslená a systematická podpora zakladania a činnosti Klubov mladých priateľov SZPB.

Aj aktuálne obmedzenia umožňujú vykonať výber členského a distribuovať Ročenku odbojára. Rozširovať treba odoberanie Bojovníka a v najbližšom čase ústredie zabezpečí distribúciu zborníkov a odborných publikácií, ktoré z grantov MK SR vydal náš Zväz na sklonku minulého roka. Ide o zborník žiackych prác 75 ruží víťazstva nad fašizmom, Historické súvislosti vzniku SNP, Súčasný fašizmus na Slovensku, Historické súvislosti boja proti fašizmu v II. svetovej vojne. Majú podobu nielen knižných publikácií, ale textov, fotografií i historických náučných prednášok v elektronickej podobe na CD a DVD. Tieto publikácie onedlho predstavíme aj na stránkach Bojovníka.

Pokyny na aktivizáciu oblastných výborov a základných organizácií SZPB v 1. polroku 2021 boli elektronicky distribuované všetkým regionálnym štruktúram, ktoré s nimi majú oboznámiť aj najnižšie organizačné články Zväzu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.